Drank en Rookbeleid

 

 

 

Jongeren die de evenementen van de Oranje Vereniging Beemte Broekland gaan bezoeken, krijgen te maken met leeftijdscontroles en polsbandjes. Op deze manier wil de Oranje Vereniging Beemte Broekland voorkomen dat er problemen ontstaan naar aanleiding van het niet naleven van de drankenwet. De Keuringsdienst van Waren controleert al enige tijd tentfeesten en andere horeca gelegenheden op het naleven van deze wet. De wet houdt niets meer en minder in dan dat er aan personen onder de 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken mogen worden. Bij een geconstateerde overtreding krijgt de organisator een boete die kan oplopen tot 500,- euro per overtreding!

De Oranje Vereniging Beemte Broekland houdt zich tijdens al haar evenementen dan ook aan dit drankbeleid, en zal geen alcoholische consumpties schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud. De volgende maatregelen worden hiervoor genomen:

Personen onder de 18 jaar krijgen een bepaalde kleur polsband waarmee wordt aangegeven dat zij geen alcoholische dranken kunnen krijgen c.q. mogen nuttigen. Personen van 18 jaar en ouder krijgen een andere kleur waaruit blijkt dat het kopen en nuttigen van alcoholische dranken is toegestaan. Bij twijfel over leeftijd zal om een legitimatiebewijs gevraagd worden! Kan men die niet laten zien, dan krijgt men een bandje voor onder de 18. Tijdens de feestavonden dienen deze bandjes op vrijdagavond en zaterdagavond meteen als entreebewijs. Is een bandje kapot of kwijt, dan zal er opnieuw entree betaald moeten worden!

Jongeren die willens en wetens toch alcohol (proberen te) nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor de evenementen van de Oranje Vereniging Beemte Broekland ontzegd wordt!

Alcohol onder de 18? Nog even niet!

 

Zoals iedereen inmiddels bekend is, is de horeca in Nederland per 1 juli 2008 helemaal rookvrij. Hieronder vallen ook de tentfeesten! Daarom heeft de Oranje Vereniging Beemte Broekland enkele maatregelen genomen omtrend het rookbeleid. We zetten alle (opgelegde) regels daarom hieronder op een rijtje:

  • Het is verboden te roken in de feesttent.
  • Roken mag alleen in de open lucht en op het terras buiten.

Graag dus Uw medewerking voor wat betreft dit rookverbod.

Als U nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan kunt U ons altijd mailen: webmaster@ovbb.nl.

In ieder geval hartelijk dank voor Uw medewerking en begrip.

Bestuur Oranje Vereniging Beemte Broekland

Comments are closed.