Oranjefeest Beemte Broekland 2016
logo

20160809 205535Voorbereidingen

Op 12, 13 en 14 augustus jongsleden heeft de 69e editie van het Oranjefeest in Beemte Broekland weer plaatsgevonden. Het be-stuur van de OVBB kijkt terug op een zeer geslaagde editie van het Oranjefeest.

In de week voorafgaand van het Oranje-feest is er door de vele vrijwilligers hard gewerkt om het feestterrein en feesttent gereed te maken. Naast alle ge-bruikelijke werkzaamheden is er dit jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de entree van de tent. Nadat de op-bouwweek op donderdagavond traditioneel werd afgeslo-ten met een gezellige avond voor alle opbouw- en com-missievrijwilligers, kon het Oranjefeest op vrijdagmiddag van start gaan.

Vrijdag 12 augustus20160812 141308

Op vrijdagmiddag 12 augustus werd het Oranjefeest geopend door de senioren van Beemte Broekland en omstreken. Ook dit jaar kwamen er weer veel 50+ ers op deze middag af. Na een woordje van de voorzitter werd er afgetrapt met het Wilhelmus. De rest van de middag werd verzorgd door ‘Een komi-sche noot’ en ‘Henri Steneker’. Het was een gezellige middag, die voor enkelen tot vroeg in de avond door is gegaan…20160813 000502

Op vrijdagavond werd de eerste feestavond verzorgd door ‘Daylight Superband”. Deze avond werd bezocht door 200 mensen die er samen met de band een mooi feest van hebben gemaakt!

Zaterdag 13 augustus

Op zaterdag stond vanaf 09.00 uur het ontbijt klaar voor de deelnemers aan de optocht. Dat de ontbijtcom-missie elk jaar weer fantas-tisch werk levert is goed te merken aan de opkomst tij-dens het ontbijt. Dit jaar was er voor de kinderen zelfs een apart ontbijt geregeld.20160813 092101

Ook dit jaar waren er tijdens de optocht mooie wagens te zien van vriendengroepen, buurtgemeenschappen, be-drijven en verenigingen, Ook reden er weer oldtimers mee.20160813 114618

Na de optocht verzamelden de wagens zich op het feestterrein en vond de prijsuitreiking plaats in de feesttent. De onafhankelijke jury benoemde dit jaar de Beemte School als winnaar.

Op zaterdagmiddag was het tijd voor de kinderspelen. Het weer was zonnig en droog en vele kinderen hadden de weg naar het feestterrein gevonden. De Commissie Kinderspelen heeft gezorgd voor leuke en afwisselende spelletjes, waardoor de kinderen een gezellige en sportieve middag hebben gehad! Aan-sluitend werden de oranje ballonnen weer losgelaten. Binnenkort laten wij we-ten welke ballon de meeste kilometers heeft afgelegd.20160813 155241

Rond 15.30 uur vond er een nieuwe editie van Beemte’s Best Next Minikraan-machinist plaats. De mannen uit Beemte Broekland en omstreken streden op de minikraan om de 1e plaats. Dit jaar konden de punten verkregen door eend-jes op te vissen. Er werd zo hard gestreden dat het noodzakelijk was om tus-sendoor reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit jaar wist Frans Schimmel de winst te pakken.

Op de zaterdag-avond maakte de ´Hike´ samen met ‘DJ Jeroen’ er een onvergetelijk topfeest van. De-ze avond was erg gezellig en goed bezocht met een ruime 600 bezoe-kers.

Zondag 14 augustus20160814 201911

Zondagmiddag was het weer tijd voor de zeskamp. Ook dit jaar werk-te het weer mee. De teams ver-maakten zich goed met de verschillende spellen die waren voorbereid door de Com-missie Zeskamp (Een commissie die er overigens dit jaar puik uitzag in hun nieu-we shirts). Het team ‘Bende van Ellende’ liet dit jaar de andere teams achter zich en ging er met de winst vandoor.

Het feest werd vervolgens voortgezet in de feesttent. De band ‘X-plain’ zorgde voor de muziek samen met DJ Bart. De creativiteit van de zeskampcommissie zorgde nog voor enig spektakel in de feesttent, maar de constructie bleek niet helemaal stabiel waardoor het een korte editie was van ‘blij dat ik glij’.

Afbouwen

Op de maandagochtend stonden er ruim 15 trouwe vrijwilligers klaar om het feest-terrein op te ruimen. Op maandagmiddag zag het terrein er weer opgeruimd en net-jes uit en werd de week in stijl afgesloten.

Het bestuur kijkt terug op een zeer ge-slaagd en gezellig Oranjefeest 2016. Wij willen daarom alle bezoekers en alle vrij-willigers en sponsoren bedanken voor het succesvol maken van dit feest. Op naar de 70ste editie!


Het bestuur van de Oranjevereniging Beemte Broekland