Spelregelement

Geachte captain,

Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om dit jaar (weer) mee te doen aan de volksspelen Zoals u zult begrijpen zijn er aan de deelname een aantal regels verbonden.

Het reglement

·Een ploeg moet bestaan uit minimaal zes personen, te weten minimaal 2 dames en de rest heren, plus een teamcaptain.

·Elke ploeg dient een joker te hebben. Deze joker dient men bij het voorstellen van de ploegen te laten zien. Er kan één keer een joker worden ingezet op een voor aanvang van de spelen te bepalen spel. Bij dit spel tellen de punten dan dubbel. Indien er sprake is van een gelijke stand wordt er gekeken naar de inzet van de Joker. Mocht hierna blijken dat er nog sprake is van een gelijke stand dan wordt er gekeken naar meest gewonnen onderdelen.

·De ploeg doet mee op eigen risico. De commissie(leden) en of Oranje vereniging kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel welke mogelijk voorkomt uit deelname aan de spelen

·Elke deelnemer is verplicht om de instructies van de commissieleden of de spelleider op te volgen

·Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team

·Elke captain dient zich op de hoogte te stellen van het reglement en tekent hiervoor op het inschrijfformulier. Tevens informeert hij zijn team over het reglement en de spelregels , de spelregels zullen bij aanvang van de spelen worden verstrekt

·De aanvang van de volksspelen is op zondag 12 augustus a.s. om 13.30 uur.

·Teams van vorige jaargang hebben tot 1 augustus voorrang bij inschrijving. Daarna word het op volgorde van inschrijving gedaan.

·VOL=VOL (maximaal twaalf teams)

Met vriendelijke groeten,

Commissie Volksspelen voor teams

Marcel Slijkhuis

06-14037681

Comments are closed.